מאמרים

החברה התפרקה / המעסיק פשט את הרגל – מה לעשות? (שאלות ותשובות)

פרק ח' של חוק הביטוח הלאומי נועד לאפשר לעובדים שהמעסיק שלהם פשט את הרגל, או שהחברה בה הם עובדים התפרקה, לקבל לפחות חלק מהזכויות המגיעות להם דרך המוסד לביטוח לאומי. מאמר זה יפרט מה הן הזכויות המגיעות לעובד במקרה כזה, ומה על העובד לעשות על מנת לקבל אותן. למאמר המלא

בקשה לקבלת מעמד בישראל מטעמים הומניטריים

אפשרויות ההגירה לישראל הן מצומצמות למדי, לגבי מי שאינו יהודי. האפשרויות המרכזיות לקבלת מעמד של תושב או אזרח בישראל, הנן דרך נישואין לאזרח ישראלי, ובמקרים מיוחדים - למי שילדיו ישראלים. עם זאת, משרד הפנים מכיר בכך, כי ייתכנו מקרים בהם מוצדק וראוי לאפשר לאנשים מסוימים לקבל מעמד בישראל, על אף שאינם עונים לקריטריונים הקבועים בחוק. מקרים אלו נבחנים ע"י הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים. למאמר המלא

האם הורים זרים לילדים ישראלים יכולים לקבל תושבות או אזרחות בישראל?

בישראל הכלל המשפטי הוא, כי הורה זר לילד ישראלי אינו יכול לזכות בתושבות או אזרחות רק מעצם היותו הורה לישראלי. "הילד הולך אחר ההורה, ולא ההורה אחר הילד". מדיניות זו אושרה ע"י בית המשפט העליון. עם זאת, לכלל יש מספר חריגים, ובמקרים מסוימים כן יכול לזכות הורה לילד ישראלי בתושבות בישראל מכוח ההורות, והם יידונו במאמר זה. למאמר המלא

כיצד ניתן להעסיק עובדים מומחים מארצות זרות

העסקת עובד זר, שאינו תושב ישראל, נעשית אך ורק עפ"י היתר שניתן ע"י יחידת הסמך לעובדים זרים, אולם גם עובדים בתחומים אחרים יכולים לקבל רישיון עבודה, אם הם נכנסים להגדרת "עובד מומחה". חשוב לזכור – גם עובדים מומחים הנם עובדים זרים לכל דבר ועניין! על כן, חלות על המעסיק חובות עפ"י חוק עובדים זרים, כגון תשלום עבור ביטוח רפואי וכיו"ב. יתר על כן, כמו כל העובדים הזרים, שהייתם של עובדים זרים בישראל מוגבלת ל-63 חודשים. למאמר המלא

קבלת אזרחות בארץ בעקבות נישואים לישראלי

אזרח ישראל, אשר התחתן עם אזרח של מדינה זרה, זכאי לבקש ממשרד הפנים כי לבן או בת זוגו תינתן אזרחות ישראלית. זכות זו מעוגנת בסעיף 7 לחוק האזרחות.

אין זה משנה אם בני הזוג נישאו בארץ או בחו"ל, ואם אחד מהם יהודי או לא. בנוסף, אם לבן הזוג הזר ילדים קטינים מנישואים קודמים – הוא… למאמר המלא

מרפאת שיניים תפצה נשא HIV בסכום של 36,000 ש"ח

בתיק שבו ייצגנו את התובע, אישר בית המשפט הסכם פשרה בין התובע, נשא HIV, לבין מרפאת שיניים פרטית, אשר דחתה את הטיפול בתובע על רקע היותו נשא HIV.

כמפורט בכתב התביעה, התאריך 27.3.11 התובע הגיע למרפאת השיניים, על מנת לעבור טיפול שיננית. צוות המרפאה הודיע לתובע כי יוכל להתקבל לטיפול רק ביום אחר, ובסוף… למאמר המלא

פסק דין: בוטלה הוראת השהיה במתקן חולות

ביום 8.7.14 קיבל בית המשפט המחוזי בבאר שבע עתירה מנהלית שהגשנו, וביטל את הוראת השהיה בחולות שהוצאה לעותר. בפסק דין חשוב, קבע בית המשפט כי לא ניתן להורות על החזקתם של מבקשי מקלט מאריתראה במתקן השהיה בחולות, מן הטעם שמתקיימת לגביהם מדיניות של אי הרחקה.

העותר הנו אזרח אריתריאה. בשנת 1991 הוא גויס לצבא… למאמר המלא

זימון עובדים אריתראים וסודנים למתקן השהייה חולות – שאלות ותשובות לגבי ביטול הזימון

מתקן חולות, או בשמו בפי רשויות המדינה - "מרכז שהייה למסתננים - חולות", הינו מעין "כלא פתוח" בנגב, אליו נשלחים פליטים מאריתראה וסודן. הפליטים נדרשים להתייצב שם שלוש פעמים ביום, וכן הם מחוייבים לשהות שם במהלך הלילה. מאחר שהמתקן רחוק מכל עיר גדולה ומרכזית, ומאחר שהפליטים נדרשים לחתום שם שלוש פעמים ביום, הרי שבפועל הם אינם יכולים לחיות חיים חופשיים. מה ניתן לעשות על מנת לבטל את הזימון? למאמר המלא

האם מותר להעסיק פליטים?

המושגים "פליטים", "עובדים זרים", "מבקשי מקלט" "מסתננים" משמשים בערבוביה וההבדלים ביניהם אינם תמיד ברורים לציבור הרחב. לאוכלוסיית המעסיקים המבקשים לשכור אנשים אלו לעבוד אצלם, מדובר באבחנה קריטית. ננסה, אם כן, לעשות קצת סדר בדברים. "עובדים זרים" – הנם אזרחי מדינות זרות אשר קיבלו רישיון ישיבה מסוג ב/1 –תייר עם רישיון עבודה – עוד בטרם הגעתם לישראל. מותר להעסיק אותם, אולם אך ורק בתחום הספציפי לגביו ניתן הרישיון, ורק למעסיק אשר מחזיק בהיתר העסקה לעובד זר. למאמר המלא

הליך קבלת מעמד תושב בישראל לבני זוג זרים אשר אינם נשואים

זוגות רבים המורכבים מאזרח ישראלי ואזרח או אזרחית זרה, אינם מודעים לכך, כי גם לבני זוג אשר אינם נשואים, יש אפשרות לקבל מעמד חוקי בישראל. בני זוג החיים יחד כ"ידועים בציבור" זכאים לכך כי לבן הזוג הזר תינתן אשרה לשהייה בישראל ("ויזה") על מנת שיוכל לחיות יחד עם בן זוגו בישראל.

"ידוע בציבור" הנו מונח… למאמר המלא

צור קשר

פרטי הפניה