גישור

גישור – כשלא באמת רוצים לריב

מהו גישור?

גישור הוא תהליגישורך בו שני צדדים (או יותר) לסכסוך נעזרים בגורם שלישי, המגשר, כדי לקיים ביניהם משא ומתן ולהגיע לפתרון המקובל על שני הצדדים, מבלי לקיים הליך ארוך ומתיש בבית המשפט.

רגע, אתם אולי שואלים, אם אני לא רוצה ללכת להליך משפטי, למה אני צריך עורך דין? לדבר עם ה— הזה אני יכול לבד! וחוץ מזה, מה הטעם? לדבר איתו זה כמו לדבר לקיר; אם אפשר היה לדבר זה היה נגמר מזמן!

ובכן, הגישה הזו, והרגשות הסוערים המלווים כמעט תמיד סכסוכים, הם בדיוק המונעים מהצדדים לדבר, ובעיקר להקשיב, זה לזה. העלבון, תחושת הפגיעה או אי הצדק, דוחפים אותנו להכאיב ו"לעשות שרירים", ומונעים מאיתנו לראות את הפתרונות שעשויים לספק אותנו. כיוון שרוב התביעות בבתי המשפט מסתיימות בסופו של דבר בפשרה, אחרי שהצדדים כבר בזבזו זמן, אנרגיה וכסף על מאבקים באמצעות עורכי דינם, לא שווה לנסות להגיע לאותה פשרה, ואולי אף מוצלחת יותר, לפני כן?

להליך המשפטי, שלעתים הוא בלתי נמנע, יש מספר חסרונות: הוא יקר, אורך זמן, והוא נקבע עפ"י דבר אחד: החוק. כמו כן, בהליך משפטי איננו בוחרים את השופט שידון בתיק, לעתים הוא גם מתחלף במהלך ההליך, ואין לנו שליטה מלאה על הדרך בה מתנהל ההליך. בסופו של התהליך מתקבל פסק דין, ואנו נאלצים לציית לו – בין אם הוא נראה לנו צודק ובין אם לאו.

המאפיין העיקרי של הגישור, לעומת זאת, הנו, שמדובר בתהליך שנעשה בהסכמה לאורך כל הדרך. הצדדים מסכימים לשבת עם המגשר אותו הם בוחרים, מתחייבים בהסכם, מרצונם, לכללים מסוימים החלים במהלך הגישור. בסופו של התהליך מחליטים אם לחתום על הסכם, אותו עיצבו הם עצמם בסיוע המגשר, ואשר מביא לסיום את הסכסוך ביניהם. בכל שלב יכול כל אחד מהצדדים להחליט כי הוא מעוניין בהפסקת ההליך, ובכך יבוא ההליך לסיומו ללא כל מחיר לצד המסיים. (בעוד בבית המשפט, תובע שהחליט באמצע ההליך למשוך את תביעתו, למשל, יחויב בד"כ בתשלום הוצאות משפט לצד השני).

כמו כן, הליך הגישור פתוח לשיקולים שאינם משפטיים, ולפתרונות שאינם קבועים בחוק. בהליך הגישור כל צד יכול להעלות את כל אשר על ליבו בנוגע למערכת היחסים (שיכולה להיות עסקית, משפחתית, בין שכנים, או אחרת) שנעכרה והביאה לסכסוך, ולא רק את אותם פרטים שבית המשפט מוכן "לראות". כך, יכולה להימצא גם פשרה שאינה קשורה ישירות לסכסוך, למשל, שירות שצד אחד יעניק, כפשרה, לצד שני, שנפגע ממנו במישור אחר.

מי יכול להיות מגשר?

כל מי שעבר הכשרה מתאימה יכול לשמש כמגשר, אולם בסכסוכים בעלי גוון משפטי, יש יתרון למגשר שהוא עורך דין. היתרון נובע מכך שעורך הדין מכיר את הדין הנוגע לסכסוך ויכול לשקף לכל אחד מן הצדדים מה יהיה מצבו אם הגישור לא יעלה יפה, אם התיק יגיע לדיון בבית המשפט, ומה הם סיכוייו. מידע זה יכול פעמים רבות להכריע בשאלה האם להתאמץ להגיע להסכמה או לא. כמו כן, לעורך דין יתרון בניסוח הסכם הגישור אליו הגיעו הצדדים, באופן שיהיה ברור וניתן לאכיפה. יודגש, כי ההסכם אליו מגיעים הצדדים בהסכמה בתום הגישור מחייב את הצדדים, והצדדים יכולים לבחור אם לאשרו בביהמ"ש ותת לו תוקף של פסק דין.

שאלות ותשובות

צור קשר

פרטי הפניה