ייעוץ משפטי לעמותות

עמותה הליווי משפטי לעמותותינה תאגיד המורכב מחבר בני אדם או תאגידים נוספים, אשר להם מטרה ציבורית משותפת. על מנת לייסד עמותה, יש להגיש לרשם העמותות בקשה לרישום עמותה, ולציין בה מספר פרטים בסיסיים, כגון שם העמותה, מטרותיה ושמות המייסדים. בדרך כלל, כאשר מספר בני אדם מבקשים לפעול יחד כדי לקדם מטרה חברתית כלשהי, שלא על מנת ליצור לעצמם רווח כספי, הדרך לעשות זאת היא באמצעות הקמת עמותה.

בין המאפיינים הבסיסיים של עמותות בישראל, ניתן למנות את האיסור על חלוקת רווחים, את העובדה כי החברות הינה אישית ולא ניתנת להעברה, ואת העיקרון כי חבר עמותה אינו רוכש זכויות קניינות בעמותה. עמותות נחשבות כחלק מהמגזר השלישי בישראל, ונראה שיש קשר הדוק בין התחזקות תהליכי ההפרטה במדינת ישראל לבין התחזקות המגזר השלישי.

בישראל רשומות כ-50,000 עמותות, אך רק שליש מהן פעילות. לעמותות מספר מקורות מימון. מקורות המימון יכולים להיות תקציבים מהמדינה, דמי חבר, הכנסות עצמיות (למשל השכרת נכס) וגיוס תרומות. על עמותה לפעול ולהתנהל בהתאם לחוק עמותות, תש"ם-1980 ולתקנות מכוחו, בהתאם לתקנונה ובהתאם לכללי ניהול תקין של עמותות.

חשיבות גבוהה נודעת לקבלת אישור על ניהול תקין של עמותה, וזאת מכמה היבטים. כך למשל, רק עמותה שיש לה אישור על ניהול תקין תוכל לקבל תמיכה ממשלתית ולהעניק שירותים לרשויות. כמו כן, רק עמותה שיש לה אישור על ניהול תקין תוכל לקבל מעמד מיוחד כמוסד ציבורי על-פי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה (לפיו זכאי תורם לעמותה כזו לזיכוי מס בגין תרומתו בשיעור של 35% מערך התרומות לעמותה). כללי הניהול התקין מתעדכנים מעת לעת בהתאם לשינויי חקיקה או שינויי מדיניות, לרבות לאור פסיקת בתי המשפט.

משרדנו מעניק סיוע משפטי בכל הנוגע להקמה ולפירוק של עמותות. כמו כן, המשרד מסייע לעמותות בהתנהלותן השוטפת, לרבות בהתקשרויותיהן בהסכמים שונים, כגון לצורך יחסי עבודה, בדיווחים שונים לרשם העמותות וקבלת אישור על ניהול תקין. עורכי הדין של המשרד עבדו, התנדבו והעניקו ייעוץ משפטי למספר עמותות וביניהן: המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, הוועד למלחמה באיידס, המחנות העולים, הבונים דרור ועוד.

צור קשר

פרטי הפניה